субота, 7. мај 2011.

Preoperativna priprema

Pošto se postavi dijagnoza i indikacija za operaciju postupa se preoperativnoj pripremi bolesnika. Pripremom rukovodi hirurg a sprovodi je mst. Blagovremena i stručna priprema skraćuje vreme, olakšava operaciju kao i postoperativni period. Ona traje kraće ili duže vreme što zavisi od operacije i stanja bolesnika. Preprema je:
1) psihička;
2) laboratorijska;
3) klinička;
4) medikamentozna;
5) fizička (sanitarna);
6) neposredna;
7) premedikacija.
1) Psihička. Počinje sa postavljanjem indikacijama za operaciju svaki bolesnik je zabrinut za svoje zdravlje i sa strahom očekuje dan operacije. Plaši se dijagnoze, bola, anestezije, ishoda operacije, kao i života nakon operativnog zahvata. Od trenutka prijema on „upija“ spoljne utiske operisanih bolesnika kao i samu negu tih bolesnika. Mst svojim postupcima od momenta prijema do ulaska u operacionu salu, treba da deluje tako da bolesniku vraća psihički mir, uliva poverenje svojom stručnošću, znanjem, da ga na vreme obavesti o svim postupcima pripreme i svemu što prethodi operativnom zahvatu. Mst treba bolesnika da uveri u uspešan ishod operacije, da organizuje susret sa operisanim bolesnikom koji se dobro oseća. Najviše pažnje treba da posveti pripremi dece jer su oni najosetljivije kategorije. Ukoliko se tokom operativnog zahvata predviđa amputacija, određenog dela tela (prst, potkolenica, dojka), psihička priprema je od velikog značaja.
2) Laboratorijska. Svakom bolesniku se pre operacije uziamju laboratorijske analize u cilju sticanja uvida u zdravstveno stanje. To su:
Ø SE;
Ø KKS;
Ø biohemija (glikemija, urea, kreatinin, vreme krvarenja, vreme koagulacije);
Ø biohemijski pregled urina;
Ø obavezno se određuje krvna grupa i interakcija.
U zavisnosti od vrste oboljenja uzimaju se dodatne analize:
· Kod bolesnika koji krvare i gube tečnost – uzimamo krv za elektrolite;
· Kod operacije žučne kese i žučnih puteva – hepatogram;
· Kod uroloških bolesnika – obavezno urea i kreatinin, vrlo često i protrombin.
3) Klinička. Sprovodi se kod svih bolesnika:
· pregled interniste;
· EKG;
· RTG pluća;
· za decu obavezan pregled pedijatra.
· Dopunski dijagnostički postupci: pregled srca i pluća, dodatna ispitivanja bubrega, jetre, regualcija menstruacije, saniranje gnojnih obolenja kože.
4) Medikamentozna. Lečenje nekih hroničnih oboljenja koje bolesnik ima, npr: regualcija glukoze kod dijabetičara, regulacija TA kod osoba sa hipertenzijom, nadoknada krvi i elektrolita kod velikih gubitaka, regulacija telesne težine kod gojaznih redukcinom ishrane, lečenje bubrežnih oboljenja srca, pluća. Nema pušenja 2 nedelje pre operacije.
5) Fizička. Priprema operativnog polja dan pre operacije. Vrši se brijanje, kupanje, oblačenje čistog ličnog rublja. U zavisnosti od vrste operacije vrši se dodatno pročišćavanje creva (durkolaks) kod pripreme bolesnika sa operacijom na digestivnom traktu, lavaža creva. Ujutro ne pije, ne puše, ne jede.
6) Neposredna. Kad je bolesnik adekvatno pripremljen stavlja se na operacioni program i daje svoj pristanak za operaciju. Bolesnik se svojim potpisom izjašnjava za pristanak na operaciju i potpisuje u istoriju bolesti. Za maloletna lica potpisuju roditelji. Odrađuje se datum i operativni tim koji se sprovodi. Mst ujutro neposredno priprema bolesnika i podseća ga da ništa ne konzumira. Proverava dokumentaciju, skida veštačku vilicu, protezu, šminku, lak sa noktiju, nakit, novac ostavlja se uz revers. Bolesnik se presvlači u čisto rublje i ukoliko operacija zahteva plasira se urinarni kateter ili nazogastrična sonda. Pre operacije mst proverava da li je u toku noći došlo do kijanja, kašljanja, menstruacije od čega zavisi da li će se operacioni zahvat izvoditi. Sa kompletnom dokumentacijom odlazi do operacionog bloka gde se sprovodi premedikacija.
7) Premedikacija. Ima za cilj da umiri bolesnika, spreči salivaciju, pripremi ga za anesteziju. Otvara se sigurna i.v linija, meri telesna težina jer se lekovi i anestetici doziraju prema težini. Obavezno se daje atropin koji sprečava salivaciju i akutni zastoj rada srca. Pa nalogu lekara mogu se aplikovati sedativi i antibiotici. Premedikacija se daje 30min pre operacije a najjači efekat postiže u prvom satu.

Нема коментара:

Постави коментар