уторак, 19. децембар 2017.

Rezistencija bakterija

Rezistencija bakterija na antibiotike je globalni problem. Nastaje i širi se zbog selektivnog pritiska antibiotika i njihove preterane upotrebe i zloupotrebe u medicini, veterini, poljoprivredi i proizvodnji hrane.

Bakterije otporne na sve veći broj antibiotika postaju sve brojnije. Načinu razvoja rezistencije i nastanak multirezistentnih bakterija objašnjava epidemiolog dr prof. Gorana Dragovac. Kompletan tekst možete pročitati ovde.

Bakterije otporne na sve veći proj antibiotika