субота, 10. новембар 2012.

Kardiovaskularni sistem

-Kardiovaskularni sistem cine : srce, cirkulacijski sistem
 ( arterije, vene, limfatici ).                                                             

-Sistemski cirkulaciju cena : leva komora,
 arterije, arteriole, kapilari, venule,
 vene, gornja i donja suplja vena
 i desna pretkomora.

-Plucnu cirkulaciju cine : desna komora,
 plucna arterija, kapilari, 
 plucne vene i leva pretkomora.


                                 

                                     Anatomija i fiziologija

                                                  srca


-Kardiovaskularni sistem snabdeva tkiva kiseonikom
 i hranjivim materijama, a preuzima, ugljen dioksid
 i stetne materije.
-Srce je smesteno u prednjem medijastinumu,
 naleze na dijafragmu, cine ga : dve predkomore i dve komore.
-Na preseku se uocava : endokard, miokard
 i perikard ( srcana kesa ).


-Perikard ili srcana kesa, je vezivno-elasticna duplikatura u kojoj su pored srca smesteni i koreni velikih 
 krvnih sudova. Sastoji se iz dva lista : unutrasnjeg (seroznog ) i spoljasnjeg ( vezivnog ). Unutrasnji
 list naleze na spoljasnju stranu srcanog misica cineci epikard.


Izmedju epikarda i seroznog lista perikarda postoji kapilarni prostor sa malo tecnosti ( 15-30 ml ) koja vlazi
 njihove povrsine. Elasticna vlakna perikarda omogucavaju njegovo postepeno i umereno prosirenje, do
 izvesne mere i bez znatnih poremecaja srcane funkcije.


-Myocard se sastoji od dve grupe strukturno i funkcionalno razlicitih celija : radna muskulatura 
 omogucava kontrakciju srcanog misica, a u celijama sprovodnog sistema srca stvaraju se nadrazaji
 neophodni za normalan rad srca.
 -Celije radne muskulature predstavljaju osnovnu srcanu misicnu masu.
 Imaju celijsku membranu, jedro, citoplazmu ( sarkoplazmu ), sa veoma brojnim mitohondrijama u njoj.
 Struktura misica je sincicijelna, a celije su povezane tzv. prelaznim plocama.
 Energija fosfatnih veza adenozin-trifosfata ( ATP ), koji je obnovljen posle aerobnog i manjim delom
 anaerobnog metabolizma materija, omogucava normalnu aktivnost celija. 

-Sprovodni sistem srca sastoji se od posebnih vrsta celija koje se histoloski i funkcionalno razlikuju od
 radne muskulature, manje su i bledje ( P-celije ), jer sadrze manje miofibrila. Ove celije se nalaze u 
 sinusnom cvoru, smestenom u zadnjem zidu desne pretkomore, koji je preedvodnik normalnog srcanog
 rada u atrioventrikularnoj spojnici. Hisovom snopu i njegovim granama. Celije predvodnika srcanog rada
 su najmanje ( 5-10 mikrona ), sa brojnim nervnim zavrsecima u blizini.
 One se najveci broj puta ritmicno razdraze i oporave pa taj ritam namecu ostalim, nize lezecim u  sprovodnom sistemu. Oko P-celija smestene su prerlazne celije, cija je uloga da prenose razdrazenje
 na radnu muskulaturu pretkomora.
 U Hisovom snopu ( faciculus communis ), prisutne su Purkinjeove celije koje prenose impuls do 
 muskulature komora i mogu biti predvodnik srca kod idioventrikularnog ritma.

-Myocard preskomora sastoji se od dubokih, kratkih misicnih snopova koji pripadaju samo jednoj 
 predkomori i duzih, povrsno postavljenih koji su zajednicki za obe predkomore.
 Muskulatura leve pretkomore je pravilnije rasporedjena, snaznija je i stvara veci pritisak (6-10 mmHg )
 od desne ( 5 mmHg ). Leva komora je dva do tri puta debljeg zida ( 8-16 mm ) od desne.
 Muskulatura komora je snaznija i sastoji se iz dva sloja uzduzno i koso rasporedjenih misicnih vlakana
 izmedju kojih su poprecno postavljeni misici. Najveci broj misicnih vlakana zajednicki je za obe komore.
 
-Endocard je vezuvna opna koja se sa unutrasnje strane oblaze supljine srcanog misica. Duplikatura
 endokarda, sa vrlo vezivnog tkiva, koje je dei fibroznog skeleta, cine zalistke.
 Uloga zalistaka je da sprece retrogradnu cirkulaciju. Na levom, mitralnom uscu, postoje dva lista ( cuspis ),
 anteromedijalni i posterolateralni zalistak.
 -Na trikuspidalnom uscu razlikuju se tri zalistka : prednji, srednji i medijalni, odvajaju desnu 
 pretkomoru od desne komore, neposredno pre sistole desne komore.

2 коментара: