недеља, 29. јануар 2012.

МАТУРСКА ПИТАЊА – ПРАКТИЧАН РАД

Медицинска школа

„др Андра Јовановић“

Шабац

МАТУРСКА ПИТАЊА – ПРАКТИЧАН РАД

Образовни профил: Медицинска сестра – техничар

Извод из Правилника о садржају и начину полагања матурског испита у Медицинској школи „др Андра Јовановић“ у Шапцу:

Матурским испитом утврђује се зрелост и оспособљеност ученика за рад и обављање послова занимања у одређеном профилу, као и за наставак школовања.

Практичан рад обухвата израду конкретног задатка или обављање конкретног посла, чиме ученик треба да покаже колико је оспособљен за рад.

Практичан рад ученик извлачи непосредно пред полагање, а одељење или установу најкасније 48 сати пре полагања.

Практичан рад ученик ради у школи или установи где је обављао вежбе или практичну наставу.

Ученик који је на практичном раду добио негативну оцену не излази на усмену одбрану рада.

Ученик који је добио позитивну оцену на практичном раду, брани практичан рад извлачењем листића са 3 (три) питања од чега је прво одбрана рада, а друга 2 (два) питања су из садржаја за усмену проверу знања.

При оцењивању ученика испитна комисија ће се руководити следећим критеријумима:

1. Примењене мере личне заштите,

2. Стручно знање,

3. Организованост, рационалност, ефикасност, педантност у раду,

4. Мануелна спретност, умеће, вештина (логичан редослед радњи и поступака),

5. Сналажење на одељењу,

6. Самосталност, систематичност у излагању и разумевање.

Списак питања:

1. Дезинфекциона средства – прављење раствора и њихова примена

2. Припрема и спровођење стерилизације завојног материјала и хируршког рубља

3. Припрема и спровођење стерилизације металних и хируршких инструмената

4. Припрема и спровођење стерилизације хируршких рукавица и прибора и инструмената од гуме

5. Спровођење личне хигијене непокретног болесника

6. Профилакса декубитуса

7. Техника мерења температуре аксиларно и регистровање у температурну листу

8. Техника мерења пулса, посматрање и регистровање у температурну листу

9. Техника мерења дисања, посматрање и регистровање у температурну листу

10.Припрема и подела парентералне терапије

11.Припрема и парентерална апликација кардиотоника

12.Припрема и парентерална апликација бронходилататора

13.Припрема и парентерална апликација диуретика

14.Припрема и апликација антибиотика i.m.

15.Припрема и апликација i.v. инфузије

16.Узимање крви за ЅЕ Еr, постављање, читање и регистровање

17.Узимање крви за електролите и слање у лабораторију

18.Узимање бриса грла за преглед и слање у лабораторију

19.Лумбална пункција

20.Припрема, примена терапије и поступци код анафилактичког шока

21.Припрема болесника и потребног материјала за храњење путем назогастричне сонде

22.Вођење шок листе

23.Дужности медицинске сестре у збрињавању опекотина

24.Узимање спутума за бактериолошки преглед

25.Плеурална пункција

26. Примена оксигенотерапије

27.Техника извођења електрокардиографије

28.Техника мерења артеријског крвног притиска и регистровање

29.Узимање крви за бактериолошки преглед

30.CPR, техника извођења

31.Узимање крви за ККЅ и слање у лабораторију

32.Стернална пункција

33.Узимање крви за фибриноген

34.Узимање урина за макроскопски и биохемијски преглед

35.Узимање урина за бактериолошки преглед

36.Диуреза и значај вођења диурезне листе

37.Узимање крви за хепатограм и слање у лабораторију

38.Узимање столице за бактериолошки преглед

39.Абдоминална пункција

40.Узимање крви за одређивање гликемије и слање у лабораторију

41.Извођење ШУК профила

42.Тест оптерећења глукозом

43.Припрема и апликација инсулина

44.Узимање крви за P.V. и слање у лабораторију

45.Нега и заштита здравог новорођенчета

46.Дужности медицинске сестре при пријему болесног детета

47.Обсервација – посматрање болесног детета

48.Нега деце са обољењима дигестивног тракта и поремећајима исхране

49.Нега детета са обољењима респираторног система

50.Установе за заштиту жена

51.Специфичности рада на гинеколошко-акушерском одељењу

52.Припрема за гинеколошки преглед

53.Припрема материјала за вагинално испирање и техника рада

54.Пријем труднице на одељење

55.Припрема труднице за порођај

56.Нега бабињаре

57.Узимање вагиналног секрета – припрема материјала и техника рада

58.Лик медицинске сестре – техничара и мере личне заштите

59.Пријем и смештај болесника у болницу

60.Профилакса интрахоспиталних инфекција

61.Антисепса – дезинфекција

62.Асепса – стерилизација

63.Врсте и организација здравствене неге

64.Принудни положаји болесника

65.Декубитус

66.Завојни материјал

67.Температура – посматрање

68.Пулс – посматрање

69.Дисање – посматрање

70.Централни венски притисак

71.Евакуациона клизма

72.Парентерална апликација лекова

73.Инфузиони раствори и њихова примена

74.Оксигенотерапија

75.Примена топлоте и хладноће у лечењу

76.Крв као дијагностички материјал

77.Испирање желуца

78.Вештачка исхрана болесника

79.Планирање и програмирање здравствено – васпитног рада

80.Индивидуалне методе у здравстено – васпитном раду

81.Групне методе здравствено – васпитног рада

82.Вештина комуникације у здравственом васпитању

83.Очигледна здравствено васпитна средства

84.Средства масовних информација у здравственом васпитању

85.Здравствено васпитни рад са психијатријским болесницима

86.Здравствено васпитни рад у спречавању HIV инфекције и AIDS-а

87.Здравствено васпитни рад на решавању проблема алкохолизма

88.Здравствено васпитни рад на решавању проблема наркоманије

89.Здравствено васпитни рад на решавању проблема пушења

90.Здравствено васпитни рад у заштити старих особа

91.Здравствено васпитни рад са TBC-им болесницима и њиховим породицама

92.Задаци медицинске сестре – техничара у третману болесника у хепатичној коми

93.Прва помоћ и нега болесника са дијароичним синдромом

94.Прва помоћ и нега болесника са епилептичним статусом

95.Електроенцефалографија

96.Улога медицинске сестре – техничара у психијатријском тиму

97.Специфичности у подели терапије психијатријском болеснику

98.Пријем психијатријског болесника на лечење

99.Прва помоћ и лечење код инфаркта плућа и плућне емболије

100. Прва помоћ и лечење трауматског шока

101. Прва помоћ и медицинска помоћ код краниоцеребралних повреда и коме

102. Режим рада на инфективном одељењу

103. Организација вакцина

104. Нега, исхрана, лечење, узимање лабораторијског материјала и мере заштите код осипних грозница

105. Задаци медицинске сестре – техничара у третману болесника у коми код менингитиса

106. Нега, исхрана, лечење, узимање лабораторијског материјала и мере заштите код алиментарних тровања

107. Третман болесника код акотног вирусног хепатитиса

108. Биопсија јетре – фаза извођења, и завршна фаза

109. Задаци медицинске сестре – техничара у третману болесника оболелих од тетануса

110. Нега оболелих и мере заштите код АIDS-а

111. Организација рада неуропсихијатријског одељења и специфичности у раду

112. Организација рада на интерном одељењу

113. Пријем болесника на интерно одељење и устројавање медицинске документације

114. Ендоскопска испитивања болесника са обољењима дисајних путева

115. Нега болесника и здравствено – васпитни рад код бронхијалне астме

116. Посматрање и нега болесника са TBC плућа

117. Савремена дијагностичка испитивања болесника са кардиоваскуларним обољењима

118. Организација рада одељења за интензивну негу коронарних болесника

119. Задаци медицинске сестре у третману болесника са инфарктом миокарда

120. Припрема болесника за i.v. пијелографију и техника извођења

121. Ендоскопска испитивања код обољења бубрега и мокраћних путева

122. Нега, исхрана, и лечење болесника са уремичним синдромом

123. Хемодијализа у лечељу бубрежних болесника, и задаци медицинске сестре током хемодијализе

124. Прирпрема болесника и поступак извођења езофагогастродуоденоскопије

125. Прирпрема болесника и поступак извођења иригоскопије-иригографије

126. Дужности медицинске сестре – техничара при трансфузији крви

127. Хигијенско – дијететски режим код болесника са хипертензијом

128. Прирпрема болесника и поступак код ректосигмоидоскопије

129. Прирпрема болесника и поступак код колоноскопије

130. Прирпрема болесника и поступак извођења пероралне холецистографије

131. Прирпрема болесника и поступак извођења i.v. холецистографије

132. Третман болесника са улкусном болешћу

133. Задаци медицинске сестре – техничара у третману болесника са акутним панкреатитисом

134. Савремене дијагностичке процедуре код поремећаја функције штитасте жлезде

135. Задаци медицинске сестре у третману оболелих од дијабетес мелитуса

136. Инсулин у терапији дијабетес мелитуса

137. Превенција компликација код диајбетес мелитуса

138. Здравствено – васпитни рад код дијабетес мелитуса

139. Третман болесника у кетоацидози и дијабетесној коми

140. Поступак са болесником у хипогликемији и коми

141. Дневна болница

142. Окупациона терапија психијатријског болесника

143. Организација рада хируршког одељења

144. Организација рада у операционом блоку

145. Хируршко прање руку

146. Дужности медицинске сестре у интензивној нези

147. Дужности медицинске сестре у превијалишту

148. Преоперативна припрема болесника

149. Мере привремене хемостазе и прва помоћ код крвављења

150. Прва помоћ код повреда грудног коша

151. Дужности медицинске сестре при извођењу торакоцентезе

152. Преоперативна припрема код операције жучне кесе

153. Преоперативна припрема код операције желуца

154. Постоперативна нега код операције желуца

155. Преоперативна припрема и постоперативна нега код уролошких операција

156. Преоперативна припрема и постоперативна нега код ортопедских операција

157. Прва помоћ и транспорт пацијената са повредама CNS-а

158. Преоперативна припрема код операције дебелог црева

159. Постоперативна нега код операције дебелог црева

160. Нега болесника са вештачким анусом

161. Преоперативна припрема и постоперативна нега код операције дојке

162. Дужности медицинске сестре у апликацији хемио-терапије

163. Постоперативна нега

164. Дужности медицинске сестре у спречавању постоперативних компликација

165. Дужности медицинске сестре у извођењу интубације

166. Дужности медицинске сестре у респираторној нези (нега интубираног и трахеотомисаног болесника)

167. Ургентна нега код крварења из једњака

168. Преоперативна припрема и постоперативна нега код операције илеуса

169. Катетеризација мокраћне бешике